Ds 2000:30 Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning - 9138212161 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:30 Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning
   
 
Titel:Ds 2000:30 Ombudskrav, prioritet och elektronisk ingivning
Anmärkning:Se prop. 2000/01:13
Utgivningsår:2000
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212161
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:30
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 103 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås vissa ändringar av reglerna i patentlagen och växtförädlarrättslagen om ombud för utländska sökande och innehavare av patent respektive växtförädlarrätter. Det ovillkorliga kravet på svenskt ombud slopas. Patent- och registreringsverket skall dock kunna begära att ett ombud med hemvist inom EES skall finnas tillgängligt.
 
  © 2017 Jure AB