Ds 2000:2 Internationellt tullsamarbete - 9138211130 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:2 Internationellt tullsamarbete
   
 
Titel:Ds 2000:2 Internationellt tullsamarbete
Anmärkning:Se prop. 1999/2000:122.
Utgivningsår:2000
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211130
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:122
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 121 SEK exkl. moms

 

I promemorian tas frågan om Sveriges tillträde till EU:s tullsamarbetskonvention (Neapel II) upp och föreslås en ny lag om internationellt tullsamarbete. Lagen ger bl.a. tullen, polisen och kustbevakningen rätt att agera över gränserna, t.ex. vid smugglarjakt och skuggning av misstänkta personer.
 
  © 2017 Jure AB