Informationssamhällets institutioner av Ewertsson Lena, Hultkrantz Lars - 9171509585 - Jure bokhandel

 

 
 
Informationssamhällets institutioner
– Att forma ramarna för affärsverksamhet och konkurrens inom elektronisk kommunikation
   
 
Författare:Ewertsson Lena , Hultkrantz Lars
Titel:Informationssamhällets institutioner – Att forma ramarna för affärsverksamhet och konkurrens inom elektronisk kommunikation
Utgivningsår:2004
Omfång:256 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509585
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag

 

Tv, radio och andra medier börjar i allt större utsträckning nå oss som marksänd digital-tv och digital-radio, via bredbandsnät och via andra och tredje generationens mobilnät.

Kommer detta att ge fler konsumenter tillgång till många olika informations- och underhållningstjänster med hög kvalitet och variation? Eller går vi mot uttunning och ökad likriktning? Hur skapas förutsättningar för konsumenterna att själva avgöra vilka tjänster de vill ha och betala för? Skall vi fortsätta betala tv-avgifter? Får vi se en fortsatt snabb utveckling i de branscher som baseras på kommunikationsteknik?

Vilka krav på regelförändringar och anpassningar uppstår när den nya marknaden för elektronisk kommunikation växer fram? Vilka möjligheter skapas? Hur möjliggörs likvärdig konkurrens? Hur skall man tillgodose kommersiellt olönsamma samhällsnyttiga tjänster?
 
  © 2017 Jure AB