Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring - 9138212641 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring
   
 
Titel:Ds 2000:42 Svenskt vattenbruk - en framtidsnäring
Utgivningsår:2000
Omfång:160 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212641
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:42
Ämnesord:Miljörätt , Övrigt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

I promemorian konstateras bl.a. att vattenbruksnäringen har mycket goda möjligheter att använda EU:s strukturstöd till att utveckla näringen ytterligare. Stöd kan utgå för såväl offentliga som icke offentliga projekt. Stödet bör i första hand användas för utveckling av den befintliga näringen och i andra hand för att utveckla näringen i nya riktningar. Vidare bör strukturmedel användas för att utveckla ytterligare modeller för bedömning av fiskodlingens miljöeffekter. Förutsättningarna för odling av sötvattensarter är särskilt gynnsamma i Sverige. Man bör man därför utveckla någon eller ett par alternativa sötvattensarter för odling och ta fram ett ekologiskt, biologiskt och ekonomiskt väl grundat underlag för odlingstekniken på dessa.
 
  © 2017 Jure AB