Ds 2000:37 Från anstalt till frihet - 9138212412 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:37 Från anstalt till frihet
   
 
Titel:Ds 2000:37 Från anstalt till frihet
Anmärkning:Se prop. 2000/01:76 och Ds 2004:7.
Utgivningsår:2000
Omfång:50 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212412
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:37
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en treårig försöksverksamhet med nya rutiner i samband med frigivning och övergång från anstaltsliv till ett liv i frihet. Den sista delen av strafftiden skall t.ex. kunna avtjänas genom intensivövervakning med elektronisk kontroll.
 
  © 2017 Jure AB