Ds 2000:27 Vad kostar det att regera? - 9138212099 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:27 Vad kostar det att regera?
– En studie av Regeringskansliets dimensionering nu - och i framtiden
   
 
Titel:Ds 2000:27 Vad kostar det att regera? – En studie av Regeringskansliets dimensionering nu - och i framtiden
Utgivningsår:2000
Omfång:210 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212099
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:27
Ämnesord:Övrigt

Pris: 173 SEK exkl. moms

 

Författaren konstaterar att Regeringskansliet är underdimensionerat i förhållande till nuvarande verksamhet och uppgifter. Resursgapet uppskattas till 300-400 årsarbetskrafter. Dimensioneringsproblemet kan endast lösas på två sätt, antingen genom att lyfta bort väsentliga delar av verksamheten eller genom att tillföra de resurser som behövs.
 
  © 2017 Jure AB