Handbok för krishantering i företag av Nellbeck Lennart - 9175486822 - Jure bokhandel

 

 
 
Handbok för krishantering i företag
– Med praktikfall från skogsindustrin
   
 
Författare:Nellbeck Lennart
Titel:Handbok för krishantering i företag – Med praktikfall från skogsindustrin
Utgivningsår:2004
Omfång:106 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486822
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 319 SEK exkl. moms

 

Kris i företaget behöver inte betyda konkurs. Genom att i tid ta tag i problematiken med sviktande resultat och felaktig balans mellan tillgångar och skulder går det att gjuta nytt liv i många företag på väg utför. Det är en av många lärdomar som författaren Lennart Nellbeck ger i denna bok.

Exempel på krisorsaker: Uppköp av konkurrenter med dålig lönsamhet ofta med lånade pengar, oengagerad (familje)styrelse utan marknadskänsla, feltänkt affärskoncept, bristande uppföljning av kassaflödet, för litet startkapital i kombination med alltför optimistiska och okunniga förväntningar i det nystartade företaget, ofördelaktiga leverantörsavtal och föråldrad prissättningspolicy.

I boken presenteras en rad förebyggande åtgärder, alla baserade på författarens egna erfarenheter som företagsdoktor inom skogsnäringen. Författaren ger också sin syn på hur den ”nya” lagen om företagsrekonstruktion (1996) fungerar.

Ur innehållet:
- Försäljning av substans
- Bantning av verksamheten
- Anskaffning av nytt kapital
- Förbättring av kassaflödet
- Fem företagsrekonstruktioner

Boken riktar sig till företagare, styrelseledamöter, banker, jurister och ekonomistuderande på universitet och högskolor.
 
  © 2017 Jure AB