Ds 2000:35 Skatteregler mot handel med skalbolag - 913821234X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:35 Skatteregler mot handel med skalbolag
   
 
Titel:Ds 2000:35 Skatteregler mot handel med skalbolag
Anmärkning:Se även Ds 2001:35 samt prop. 2001/02:165.
Utgivningsår:2000
Omfång:34 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821234X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:35
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 68 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en stoppregel mot skalbolagsaffärer. Den som säljer skalbolagsandelar skall ta upp kapitalvinsten som inkomst av näringsverksamhet. Säljaren slipper skatt om han betalat de bolagsskatter som gäller vid avyttringen. Riksskatteverket skall kunna ge dispens.
 
  © 2017 Jure AB