Ds 2000:34 Samhällets grundläggande information - 9138212315 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:34 Samhällets grundläggande information
– Inventering, analys och förslag
   
 
Titel:Ds 2000:34 Samhällets grundläggande information – Inventering, analys och förslag
Utgivningsår:2000
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212315
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:34
Ämnesord:Övrigt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas samhällets ansvar för spridning av samhällsinformation i elektronisk form. Vidare tas upp frågor som gäller bl.a. samverkan och samspel, tillgänglighet, kvalitet, standardisering, registrering vid källan och finansiering av informationsförsörjningen. Här föreslås att vissa områden prioriteras: befolknings-, närings- och fastighetsinformation samt geografisk information. Övergripande bestämmelser tas in i en förordning om samhällets grundläggande information som föreslås träda i kraft den 1 januari 2001.
 
  © 2017 Jure AB