Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet - 9138212153 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
   
 
Titel:Ds 2000:29 Genomförande av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet
Anmärkning:Se prop. 2000/01:111.
Utgivningsår:2000
Omfång:187 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212153
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:29
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till de författningsändringar som krävs för att Sverige skall uppfylla sina förpliktelser enligt EG:s direktiv om bevarandet av vilda fåglar respektive livsmiljöer samt vilda djur och växter. Förslagen gäller främst bestämmelserna i miljöbalken.
 
  © 2017 Jure AB