Ds 2000:32 Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten - 9138212188 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:32 Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten
– Genomförande av förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG
   
 
Titel:Ds 2000:32 Talerätt vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumenträtten – Genomförande av förbudsföreläggandedirektivet 98/27/EG
Anmärkning:Prop. 2000/01:34.
Utgivningsår:2000
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212188
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:32
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en lag som säkerställer att utländska godkända organ blir behöriga att företräda sitt lands konsumentintressen i svensk domstol. Det kan gälla ärenden om vilseledande reklam, konsumentkrediter, paketresor, tidsdelat boende (andelslägenheter), hemförsäljning och e-handel (distansavtal) m.m.
 
  © 2017 Jure AB