Borgenärens val vid kontraktsbrott av Olsen Lena - 9138505592 - Jure bokhandel

 

 
 
Borgenärens val vid kontraktsbrott
– en obligationsrättslig studie
   
 
Författare:Olsen Lena
Titel:Borgenärens val vid kontraktsbrott – en obligationsrättslig studie
Utgivningsår:1997
Omfång:619 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138505592
Produkttyp:Inbunden
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 159
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Med den nya köplagen har flera nya regler tillkommit som berör parternas val mellan olika påföljder. Denna studie belyser de faktorer som är grundläggande för borgenärens valmöjligheter när gäldenären gjort sig skyldig till ett kontraktsbrott.

Utgångspunkten för boken är att borgenären vill ha den prestation som avtalet anger. Boken är indelad i tre avdelningar. I den första diskuteras grundläggande frågor av betydelse för frågeställningen såsom begreppet påföljd samt kravet på att gäldenären gjort sig skyldig till kontraktsbrott mot en skyddsvärd förpliktelse. I den andra behandlas borgenärens handlingsmöjligheter i samband med att gäldenären bryter mot olika förpliktelser, t.ex. säljares dröjsmål med leverans och köpares dröjsmål med att ta emot eller medverka till leveransen. I den tredje avdelningen diskuteras principiella frågor kring borgenärens val. Det gäller det strategiska valet mellan att kräva någon form av fullgörelse respektive att bringa avtalet till upphörande, t.ex. genom hävning. Det gäller också de ersättningsmöjligheter respektive påtrycknings- och säkerhetsmedel han förfogar över.
 
  © 2017 Jure AB