Prop. 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföretag - 200102042 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföretag
   
 
Titel:Prop. 2001/02:42 Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföretag
Anmärkning:Se Ds 2001:35 och SOU 2001:11.
Utgivningsår:2001
Omfång:61 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:42
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB