Regeringens skrivelse 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 2000 och första halvåret 2001 - 200102012 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 2000 och första halvåret 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:12 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 2000 och första halvåret 2001
Utgivningsår:2001
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102012
Serie:Propositioner nr. 2001/02:12
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB