Medborgarskapet i Sverige och Europa av Bernitz Hedvig - 9176785653 - Jure bokhandel

 

 
 
Medborgarskapet i Sverige och Europa
– Räckvidd och rättigheter
   
 
Författare:Bernitz Hedvig
Titel:Medborgarskapet i Sverige och Europa – Räckvidd och rättigheter
Utgivningsår:2004
Omfång:621 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785653
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 641 SEK exkl. moms

 

Medborgarskapet i Sverige och Europa är en samlad analys av det nationella medborgarskapets respektive unionsmedborgarskapets rättsverkningar och betydelse för den enskilde individen. I boken ges en helhetssyn på medborgarskapets kärna och idé, vilket innefattar en behandling av svensk rätt, internationell rätt och europarätt. Boken är den första analytiska framställningen i modern tid av det svenska medborgarskapet, och av dess relation till unionsmedborgarskapet.

Tyngdpunkten i framställningen har lagts vid medborgarskapets och unionsmedborgarskapets innebörd och rättsverkningar. Hit hör medborgarskap som mänsklig rättighet, förvärv och förlust av medborgarskap respektive unionsmedborgarskap, dubbelt medborgarskap m.m. Vidare behandlas de centrala medborgerliga rättigheterna, särskilt rörelsefriheten, d.v.s. rätten att resa in, resa ut och vistas i ett land. Även rösträtt och diplomatiskt skydd berörs.

Frågor som granskas kritiskt i slutavsnitten är bl.a.:
- den försvagning som skett av medborgarskapets centrala funktion,
- styrkan i unionsmedborgarskapet och skillnaden mellan unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare,
- möjligheten att skilja unionsmedborgarskapet från det nationella medborgarskapet genom att istället grunda det på domicil i ett EU-land.
 
  © 2017 Jure AB