Aktiebolagslagen 6:e och 7:e kapitlet av Lindskog Stefan - 9175987163 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktiebolagslagen 6:e och 7:e kapitlet
– Aktiekapitalnedsättning och egna aktier
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Aktiebolagslagen 6:e och 7:e kapitlet – Aktiekapitalnedsättning och egna aktier
Utgivningsår:1995
Omfång:142 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175987163
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:JF-kommentaren
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

Detta är en kommentar till 6:e och 7:e kapitlet aktiebolagslagen angående aktiekapitalnedsättning och egna aktier.
 
  © 2017 Jure AB