Borgensliknande säkerhetsrätter av Ingvarsson Torbjörn - 9139005879 - Jure bokhandel

 

 
 
Borgensliknande säkerhetsrätter
   
 
Författare:Ingvarsson Torbjörn
Titel:Borgensliknande säkerhetsrätter
Utgivningsår:2000
Omfång:254 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139005879
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Denna bok avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tillämpliga? I boken uppställs en allmän modell för att bedöma i vilken utsträckning en säkerhet är underkastad borgensreglerna. Modellen är sedan utgångspunkten för den vidare analysen av de enskilda säkerhetsformerna. I studiens senare del behandlas bland annat frågan i vilken mån stödbrev, bankgarantier och garantier i försäkringsform är underkastade borgensreglerna. Förutom dessa obligationsrättsliga säkerhetsrätter behandlas även den borgen närstående tredjemanspanten.
 
  © 2017 Jure AB