Prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning - 200405022 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
   
 
Titel:Prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning
Anmärkning:Se Ds 2004:20.
Utgivningsår:2004
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:22
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB