Redovisning av sjukfrånvaro av Iseskog Tommy - 9176102408 - Jure bokhandel

 

 
 
Redovisning av sjukfrånvaro
   
 
Författare:Iseskog Tommy
Titel:Redovisning av sjukfrånvaro
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:58 sid.
Förlag:Thomson Fakta
ISBN:9176102408
Ämnesord:Arbetsrätt , Ekonomi

Pris: 149 SEK exkl. moms

 

Enligt nya redovisningslagstiftningen skall alla arbetsgivare som har fler än tio anställda lämna uppgifter om sjukfrånvaron i sin årsredovisning. Det handlar om den totala sjukfrånvaron samt om sjukfrånvaron för kvinnor respektive män och olika åldersgrupper. Härutöver skall också långtidsfrånvaron redovisas. Syftet med lagstiftningen är att ge underlag för och uppmuntra till aktiva åtgärder för att öka hälsan i arbetslivet. De nya reglerna är ett första steg mot lagstiftning om hälsobokslut. I boken redogör författaren för de nya reglernas praktiska konstruktion och betydelse.

I denna andra upplaga har viktiga praktiska tilllämpningsfrågor konkretiserats, t.ex. vad som är sjukfrånvaro. Vidare har bokens dokument reviderats och utvecklats bl.a. i syfte att koppla redovisningskraven avseende sjukfrånvaro till arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet.
 
  © 2017 Jure AB