Prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet - 200405027 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet
Anmärkning:Direktiv 91/435/EEG.
Utgivningsår:2004
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:27
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB