Hållbart företagsvärde av Johansson Sven-Erik - 9175486792 - Jure bokhandel

 

 
 
Hållbart företagsvärde
– Ägarna - Företagsledningen - Affärerna - Finanserna - Verktyg för analys
   
 
Författare:Johansson Sven-Erik
Titel:Hållbart företagsvärde – Ägarna - Företagsledningen - Affärerna - Finanserna - Verktyg för analys
Utgivningsår:2004
Omfång:190 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486792
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

På 40 större börsföretags årsredovisningar tillämpas här analysmodellen, Den fullständiga balansräkningen. För ett urval av företagen finns dessutom fördjupade fallstudier, bl.a. Ericsson, SCA, Intellecta, Traction, SJ, Bure Equity.

Författarens syfte är att ge den externa analytikern ett praktiskt redskap för att granska ett företags affärer ur ett lednings- och ägarperspektiv. Här diskuteras också revisorns roll som garant för de finansiella transaktionerna.
 
  © 2017 Jure AB