Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans 1996-2001 av Ryhl Charlotte Friis Bach, Ryhl Thomas, Broberg Morten P. - 8761904449 - Jure bokhandel

 

 
 
Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans 1996-2001
   
 
Författare:Ryhl Charlotte Friis Bach , Ryhl Thomas , Broberg Morten P.
Titel:Domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans 1996-2001
Utgivningsår:2004
Omfång:519 sid.
Förlag:Forlaget Thomson
ISBN:8761904449
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 1164 SEK exkl. moms

 

Bogen er den hurtige indgang til Domstolen, når det drejer sig om afgørelser omkring:
- Formalitetsspørgsmål
- Mangler ved EU-retsakter
- Fællesskabsrettens principper
- Fri bevægelighed af varer
- Personer og arbejdskraft
- Etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser
- Frie kapitalbevægelser
- Konkurrenceret og Statsstøtte
- Udbud af offentlige kontrakter
- Fiskale bestemmelser
- Selskabsret
- Immaterialret
- Landbrug og fiskeri
- Transport
- Social- og arbejdsmarkedspolitik
- Miljø og sundhed
- Forbrugerbeskyttelse m.v.

Bogen samler de resuméer af domme og kendelser fra EF-domstolen og Retten i Første Instans, som i perioden 1996-2002 er publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen i form af hel- eller halvårlige artikler. Til brug for bogudgivelsen er samtlige 900 resuméer gennemgået på ny og sat ind i en detaljeret, emneopdelt struktur, så læseren kan søge på tværs af årgange. Der er tillige udarbejdet samlede sags- og navneregistre til bogen.

Bogen henvender sig til rådgivere, som har brug for kortfattede sammendrag af EF-domstolens omfattende retspraksis. Den opblomstrende interesse for EU skyldes især den gradvise udvidelse af EU-rettens anvendelsesområde og den løbende udvidelse af Fællesskabet - men også at borgere og virksomheder er blevet bedre til at forsvare deres rettigheder - utvivlsomt på foranledning af deres rådgivere.
 
  © 2017 Jure AB