Regeringens skrivelse 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. - 200405048 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m.
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m.
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2005/06:49.
Utgivningsår:2004
Omfång:129 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405048
Serie:Propositioner nr. 2004/05:48
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB