Prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen m.m. - 200405059 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen m.m.
Anmärkning:Se MKB-direktivet 85/337/EEG.
Utgivningsår:2004
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405059
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:59
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB