Prop. 2004/05:56 En politik för en långsiktig konkurrenskraftig svensk turistnäring - 200405056 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:56 En politik för en långsiktig konkurrenskraftig svensk turistnäring
   
 
Titel:Prop. 2004/05:56 En politik för en långsiktig konkurrenskraftig svensk turistnäring
Anmärkning:Se även SOU 2004:17.
Utgivningsår:2004
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:56
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB