Prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter - 200405030 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter
   
 
Titel:Prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter
Anmärkning:Se även Ds 2003:38.
Utgivningsår:2004
Omfång:141 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405030
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:30
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB