Levnadskostnader av Påhlsson Robert - 9176783677 - Jure bokhandel

 

 
 
Levnadskostnader
– gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Levnadskostnader – gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster
Utgivningsår:1997
Omfång:280 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783677
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 796 SEK exkl. moms

 

Ett grundläggande problem vid nettobeskattning av inkomst är avgränsningen av de kostnader som skall dras av från bruttointäkterna. Skiljelinjen går mellan omkostnader och levnadskostnader. Själva idén med nettobeskattning utesluter i princip avdragsrätt för de senare. I denna bok undersöks närmare kraven på samband mellan avdragsgilla kostnader och intäkter. Rättspraxis på ett antal områden redovisas och undersöks utförligt. Några av de kostnadstyper som behandlas särskilt är studie- och kongressresekostnader samt kostnader avseende arbetsredskap och representation.
 
  © 2017 Jure AB