Prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion - 200405057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
   
 
Titel:Prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion
Anmärkning:Se även Ds 2003:17.
Utgivningsår:2005
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:57
Ämnesord:Arbetsrätt , Insolvensrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB