Prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen - 200405094 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
   
 
Titel:Prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen
Utgivningsår:2005
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:94
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB