EES-avtalet i svensk rätt av Bernitz Ulf, Rosén Jan - 9175980894 - Jure bokhandel

 

 
 
EES-avtalet i svensk rätt
– Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt : EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning : betydelsen av EG-domstolens praxis
   
 
Författare:Bernitz Ulf , Rosén Jan
Titel:EES-avtalet i svensk rätt – Arbetsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt och medierätt : EES-avtalets bakgrund, utformning och tolkning : betydelsen av EG-domstolens praxis
Utgivningsår:1993
Omfång:197 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175980894
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 39
Ämnesord:EU-rätt , Arbetsrätt , Immaterialrätt

Pris: 424 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB