Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris - 200405091 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris
   
 
Titel:Prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris
Utgivningsår:2005
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:91
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB