Allas värde och lika rätt av Gunner Göran, Namli Elena - 9144037694 - Jure bokhandel

 

 
 
Allas värde och lika rätt
– Perspektiv på mänsliga rättigheter
   
 
Författare:Gunner Göran , Namli Elena
Titel:Allas värde och lika rätt – Perspektiv på mänsliga rättigheter
Utgivningsår:2005
Omfång:345 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144037694
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 297 SEK exkl. moms

 

Mänskliga rättigheter handlar om vars och ens rätt att i trygghet och frihet leva ett mänskligt liv. Mänskliga rättigheter är också vårt gemensamma ansvar för egen och andras mänsklighet.

• Vilka är de rättigheter som kallas mänskliga?
• Hur beskrivs de i internationell och nationell lag?
• Vad är de olika rättigheternas innehåll och funktion?
• Vilka mekanismer finns för att garantera rättigheternas efterlevnad?
• Vad kan var och en av oss göra för att stärka mänskliga rättigheter?

Boken är lämplig för alla som arbetar med, undervisar i eller studerar mänskliga rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB