Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. - 200405062 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:158.
Utgivningsår:2005
Omfång:443 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:62
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB