Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - 200405110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället
– Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället – Genomförande av direktiv 2001/29/EG m.m.
Anmärkning:Se Ds 2003:35.
Utgivningsår:2005
Omfång:567 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:110
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 435 SEK exkl. moms

 

Förslaget i propositionen rör frågor som kopiering av musik, böcker och film samt möjligheten för skolor, bibliotek och personer med funktionshinder att använda upphovsrättsligt material. Propositionen innehåller också nya regler om förbud att tillverka produkter som kringgår tekniska åtgärder som skyddar upphovsrättsligt material. Förslaget bygger på ett EG-direktiv och på två internationella avtal.
 
  © 2017 Jure AB