Prop. 2004/05:46 Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål - 200405046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:46 Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål
   
 
Titel:Prop. 2004/05:46 Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål
Utgivningsår:2005
Omfång:153 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:46
Ämnesord:Straffrätt , Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB