Prop. 2004/05:153 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk - 200405153 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:153 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk
   
 
Titel:Prop. 2004/05:153 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk
Utgivningsår:2005
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:153
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB