Prop. 2004/05:158 Prospekt - 200405158 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:158 Prospekt
   
 
Titel:Prop. 2004/05:158 Prospekt
Anmärkning:Se även SOU 2004:95 och SOU 2005:18.
Utgivningsår:2005
Omfång:422 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:158
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag i syfte att stärka skyddet för investerare och underlätta kapitalanskaffning över gränserna inom EES. De nya bestämmelserna behövs för att genomföra EU:s direktiv om prospekt från november 2003. Prospekt är ett offentligt dokument med finansiell information som potentiella investerare får när till exempel aktier och obligationer erbjuds till allmänheten.
 
  © 2017 Jure AB