Regeringens skrivelse 2004/05:166 Vård i livets slutskede - 200405166 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:166 Vård i livets slutskede
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:166 Vård i livets slutskede
Anmärkning:Se även SOU 2000:6 och SOU 2001:6.
Utgivningsår:2005
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405166
Serie:Propositioner nr. 2004/05:166
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB