Prop. 2004/05:167 Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol - 200405167 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:167 Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol
   
 
Titel:Prop. 2004/05:167 Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol
Utgivningsår:2005
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405167
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:167
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB