Regeringens skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön - 200405173 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:150.
Utgivningsår:2005
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405173
Serie:Propositioner nr. 2004/05:173
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB