Prop. 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen - 200405174 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen
   
 
Titel:Prop. 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen
Utgivningsår:2005
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405174
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:174
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB