Prop. 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället - 200405175 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
   
 
Titel:Prop. 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
Anmärkning:Se även SOU 2001:44, SOU 2002:27, SOU 2003:55, SOU 2003:59 och SOU 2003:78.
Utgivningsår:2005
Omfång:442 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405175
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:175
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB