Ds 2005:38 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption - 9138224275 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2005:38 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
   
 
Titel:Ds 2005:38 Tillträde till Förenta nationernas konvention mot korruption
Utgivningsår:2005
Omfång:284 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224275
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:38
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag om att Sverige skall tillträda FN:s konvention om korruption. Konventionen utgör ett led i det arbete som bedrivs inom FN med att bekämpa den internationella brottsligheten.
 
  © 2017 Jure AB