Handbok i bankrätt av Donner Gabriel - 9171990178 - Jure bokhandel

 

 
 
Handbok i bankrätt
– för bank och kund
   
 
Författare:Donner Gabriel
Titel:Handbok i bankrätt – för bank och kund
Utgivningsår:1996
Omfång:312 sid.
Förlag:Juridik & Samhälle
ISBN:9171990178
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Relationen mellan bank och kund är inte okomplicerad. Trots detta har sammanställningar och redogörelser kring regelsystemet varit ovanligt sällsynta. I denna bok avhjälps denna brist och här presenteras förhållandet mellan kunden och banken ur rättslig synvinkel. Förutom de grundläggande reglerna för bankernas verksamhet behandlas bl.a. frågor om kontoföring, betalningar, ränta, lån säkerheter, bankgarantier och banksekretess. Här ges en omfattande beskrivning av svensk praxis på området. Som ett värdefullt komplent vid tolkningen av den svenska bankrätten redovisas även viktiga utländska rättsfall.
 
  © 2017 Jure AB