Minoritetsskyddet i Ungern av Erdös Anita - 9176786072 - Jure bokhandel

 

 
 
Minoritetsskyddet i Ungern
– Fallet romerna och juridiken
   
 
Författare:Erdös Anita
Titel:Minoritetsskyddet i Ungern – Fallet romerna och juridiken
Utgivningsår:2005
Omfång:210 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9176786072
Serie:Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten i Stockholm nr. 72
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 309 SEK exkl. moms

 

Trots utökad internationell och nationell lagstiftning under de senaste femton åren har romernas rättsliga situation i Ungern knappast förbättrats. Romer diskrimineras inom utbildningsområdet och rättsväsendet, på arbets- och bostadsmarknaden samt vad gäller tillgång till hälsovård och socialt trygghetssystem. Oklara, till intet förpliktande lagtexter har gjort det rättsliga minoritetsskyddet till en papperstiger.

I skriften Minoritetsskyddet i Ungern - Fallet romerna och juridiken - presenteras en jämförande analys av internationell och nationell (ungersk) lagstiftning inom det rättsliga minoritetsskyddet – och varför den har misslyckats. Tonvikten ligger på diskrimineringen av romer inom det ungerska utbildningssystemet, ett område där den romska minoritetens utsatthet blir extra tydlig.
 
  © 2017 Jure AB