Prop. 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m. - 200506025 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:85 och prop. 2004/05:24.
Utgivningsår:2005
Omfång:209 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506025
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:25
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB