Internationell våldsanvändning och folkrätt av Bring Ove, Mahmoudi Said - 9139204065 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationell våldsanvändning och folkrätt
   
 
Författare:Bring Ove , Mahmoudi Said
Titel:Internationell våldsanvändning och folkrätt
Utgivningsår:2006
Omfång:208 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139204065
Ämnesord:Internationell rätt

SLUT på förlag

 

Få ämnen inom folkrätten, om något, har tilldragit sig så stor uppmärksamhet under senare år som internationell våldsanvändning. Mot bakgrund av FN-stadgans våldsförbud blir varje fall av internationellt bruk av våld föremål för åtskilliga folkrättsliga analyser och kommentarer.

Författarna har aktivt deltagit i debatten i Sverige. Boken innehåller texter som de har skrivit om bruk av våld i allmänhet och om konkreta fall av internationell våldsanvändning i synnerhet. Boken ger en mångfacetterad bild av de juridiska argument som finns för och emot bruk av våld i internationella relationer. Den kan läsas av alla med intresse för internationella frågor. Den kan också användas som en kompletterande lärobok för grundkurser i folkrätt.
 
  © 2017 Jure AB