Regeringens skrivelse 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda - 200506009 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:9 Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda
Utgivningsår:2005
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506009
Serie:Propositioner nr. 2005/06:9
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB