Prop. 2005/06:2 Bästa språket - 200506002 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:2 Bästa språket
– En samlad svensk språkpolitik
   
 
Titel:Prop. 2005/06:2 Bästa språket – En samlad svensk språkpolitik
Anmärkning:Se även SOU 2002:27.
Utgivningsår:2005
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506002
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:2
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB