Prop. 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar - 200506048 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
   
 
Titel:Prop. 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
Anmärkning:Se även Ds 2005:11.
Utgivningsår:2005
Omfång:109 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506048
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:48
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB